XEM KẾT QUẢ
Theo số CMND/Passport
Theo MS đăng ký
XEM
Quên mã số?
ĐĂNG KÝ CẤP BẢN SAO
Giấy khai sinh
Giấy chứng tử
Giấy CN kết hôn
Góp ý Website Quận 1 Refresh
Trang chủ Trợ giúp Hỏi đáp Góp ý Liên hệ
CẤP BẢN SAO GIẤY KHAI SINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP BẢN SAO GIẤY KHAI SINH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Họ tên người đăng ký (*):
- Số CMND/Passport :
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
Yêu cầu cấp bản sao khai sinh cho người có tên sau đây:
- Họ và tên (*):
- Sinh ngày : tháng : (*) năm : (*)
- Nơi sinh :
- Họ tên cha :
- Họ tên mẹ :
- Nơi đăng ký giấy khai sinh : (*)
- Năm đăng ký giấy khai sinh : (*)
- Số hiệu : Quyển số :
- Đăng ký cấp bản sao tại:
- Số bản sao yêu cầu :
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
Người yêu cầu
Chú ý: (*):Phần bắt buộc nhập.
- Nếu có số hiệu thì thời gian giải quyết trong vòng 4 ngày
- Nếu không có số hiệu thì giải quyết khoảng 30 ngày
- Hồ sơ có thể giải quyết trước ngày hẹn trả